Gegevensbescherming

Tenzij hieronder anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonsgegevens niet wettelijk of contractueel verplicht, noch is het noodzakelijk voor het sluiten van een contract. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken ervan heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen als bij de daaropvolgende verwerkingen geen andere informatie wordt verstrekt.

"Persoonlijke gegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 

Serverlogbestanden

U kunt onze website bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken.

Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden door uw internetbrowser gebruiksgegevens aan ons of onze webhost / IT-serviceprovider doorgegeven en opgeslagen in loggegevens (zogenaamde serverlogbestanden). Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de opgeroepen pagina, de datum en tijd van de oproep, het IP-adres, de hoeveelheid verzonden gegevens en de aanvragende provider.

De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij een probleemloze werking van onze website en het verbeteren van ons aanbod.

 

Uw gegevens worden onder meer naar Canada verzonden. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd voor gegevensoverdrachten naar Canada.

 

Contact

Verantwoordelijk

Neem contact met ons op als u dat wenst. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is: Maximilian Wagner, Zum Brandler Bühl 3, 82393 Iffeldorf Duitsland, 017661319930, info@rollink-koffer.de

 

Klantcontact via e-mail

Als u per e-mail zakelijk contact met ons opneemt, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover u deze beschikbaar heeft gesteld. De gegevensverwerking dient om uw contactverzoek te verwerken en te beantwoorden.

Als het tot stand brengen van contact dient voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen (bijv. advies over aankoopbelang, voorbereiding van een aanbieding) of een reeds tussen u en ons gesloten contract betreft, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder b), AVG.

Als om andere redenen contact wordt opgenomen, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons doorslaggevend gerechtvaardigd belang bij het verwerken en beantwoorden van uw verzoek. In dat geval hebt u om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om uw aanvraag te verwerken. Uw gegevens worden dan verwijderd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

 

 

Klantaccountbestellingen

Klantenrekening

Wanneer u een klantaccount opent, verzamelen wij uw persoonsgegevens voor zover daar aangegeven. Het doel van gegevensverwerking is om uw winkelervaring te verbeteren en de orderverwerking te vereenvoudigen. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. Uw klantaccount wordt dan verwijderd.

 

Verzameling, verwerking en openbaarmaking van persoonsgegevens bij het plaatsen van bestellingen

Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens alleen voor zover dit nodig is om uw bestelling uit te voeren en te verwerken en om uw vragen te verwerken. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Niet terbeschikkingstelling betekent dat er geen overeenkomst kan worden gesloten. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder b), AVG en is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met u.

Uw gegevens worden bijvoorbeeld doorgegeven aan de door u geselecteerde rederijen en dropshipping providers, betalingsdienstaanbieders, dienstverleners voor orderverwerking en IT-dienstverleners. In alle gevallen houden we ons strikt aan de wettelijke vereisten. De hoeveelheid datatransmissie wordt tot een minimum beperkt.

 

Uw gegevens worden onder meer naar Canada verzonden. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd voor gegevensoverdrachten naar Canada.

 

Reclame

Gebruik van het e-mailadres voor het versturen van nieuwsbrieven

Ongeacht de contractafwikkeling gebruiken wij uw e-mailadres uitsluitend voor onze eigen reclamedoeleinden voor het verzenden van nieuwsbrieven, voor zover u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de overeenkomstige link in de nieuwsbrief of door ons hiervan op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt dan uit de mailinglijst verwijderd.

 

CleverReach gebruiken

We gebruiken de service van CleverReach GmbH & Co. KG (Schafjückenweg 2, 26180 Rastede; "CleverReach") om de nieuwsbrief te verzenden als onderdeel van de orderverwerking.

De gegevens die u verstrekt bij de aanmelding voor de nieuwsbrief (e-mailadres, evt. voor- en achternaam) geven wij door aan CleverReach. De gegevensverwerking dient voor het verzenden van de nieuwsbrief en de statistische evaluatie ervan. Om nieuwsbriefcampagnes te evalueren, bevatten de verzonden nieuwsbrieven een afbeelding van 1x1 pixel (trackingpixel) of een trackinglink. Hierdoor kunnen wij vaststellen of u de nieuwsbrief heeft geopend en of u op geïntegreerde links hebt geklikt. Met Conversion-Tracking kunnen wij analyseren of er bijvoorbeeld een aankoop is gedaan na het klikken op een link in de nieuwsbrief of dat u op onze website bent geweest


website geregistreerd. In dit kader verzamelen wij uw persoonsgegevens zoals IP-adres, browsertype en apparaat evenals het tijdstip. Uit deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden aangemaakt. De verzamelde gegevens zullen niet worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt voor statistische evaluatie om nieuwsbriefcampagnes te verbeteren.

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij een gericht, promotioneel effectief en gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Meer informatie en de gegevensbeschermingsverklaring van Cleverreach vindt u op: https://www.cleverreach.com/de-de/datenschutz/ en https://www.cleverreach.com/de-de/newsletter-tool/newsletter-reporting/ .

 

Goederenbeheer

Gebruik van een extern goederenbeheersysteem

We gebruiken een goederenbeheersysteem voor contractverwerking als onderdeel van de orderverwerking. Voor dit doel worden uw persoonlijke gegevens die zijn verzameld als onderdeel van de bestelling verzonden naar

Billbee GmbH, Arolser Str.10, 34477 Twistetal easybill GmbH, Düsselstr. 21, 41654 Kaarst weclapp GmbH. Neue Mainzer Strasse 66 – 68 60311 Frankfurt am Main

verzonden.

 

Betalingsdienstaanbieder

PayPal Express

Op onze website gebruiken we de betalingsservice PayPal Express van PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg; "PayPal"). Het doel van de gegevensverwerking is om u betaling via de betalingsservice PayPal Express te kunnen aanbieden. Om deze betalingsdienst te kunnen integreren, is het noodzakelijk dat PayPal bij het oproepen van de website gegevens (bijv. IP-adres, apparaattype, besturingssysteem, browsertype, locatie van uw apparaat) verzamelt, opslaat en analyseert. Hiervoor kunnen ook cookies worden gebruikt. Door de cookies kan uw browser worden herkend.

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij een klantgericht aanbod van verschillende betaalmethoden. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Door PayPal Express te selecteren en te gebruiken, worden de gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking naar PayPal verzonden om het contract met u met de geselecteerde betalingsmethode te kunnen uitvoeren. Deze verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter b AVG. Meer informatie over de gegevensverwerking bij het gebruik van de PayPal Express-betalingsservice vindt u in de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaring op www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE#Updated_PS .

 

PayPal uitchecken gebruiken

Op onze website gebruiken we de betaalservice PayPal Check-Out van PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg; "PayPal"). De gegevensverwerking heeft tot doel u een betaling via de betalingsdienst te kunnen aanbieden. Met de selectie en het gebruik van betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of "Betaal later" via PayPal, worden de gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking naar PayPal verzonden om het contract met u met de geselecteerde betalingsmethode te kunnen uitvoeren. Deze verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter b AVG.

 

Creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal & "Betaal later" via PayPal

Voor individuele betalingsmethoden zoals creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of "Betaal later" via PayPal, behoudt PayPal zich het recht voor om kredietwaardigheidsinformatie te verkrijgen op basis van wiskundig-statistische procedures met behulp van kredietbureaus.

Voor dit doel verzendt PayPal de voor een kredietcontrole vereiste persoonsgegevens naar een kredietbureau en gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een wanbetaling voor een afgewogen beslissing over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (scorewaarden) bevatten, die worden berekend op basis van wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische methoden en die onder meer adresgegevens bevatten. Uw zorgen worden behandeld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De gegevensverwerking dient voor een kredietcontrole voor het aangaan van een contract. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij bescherming tegen wanbetaling als PayPal een vooruitbetaling doet.

U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG door PayPal hiervan op de hoogte te stellen. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract met de door u gewenste betaalmethode. Niet terbeschikkingstelling betekent dat de overeenkomst niet kan worden gesloten met de door u gekozen betaalwijze.

 

Externe aanbieders

Bij betaling via een externe betalingsmethode worden de gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking naar PayPal verzonden. Deze verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter b AVG. Om deze betalingsmethode uit te voeren, kunnen de gegevens vervolgens door PayPal aan de betreffende aanbieder worden doorgegeven. Deze verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter b AVG. Voorbeelden van lokale externe providers kunnen zijn:

Sofort (SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland) giropay (Paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt am Main)

 

Koop op rekening via PayPal

Bij betaling via de betaalmethode aankoop op rekening worden eerst de gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking naar PayPal verzonden. Om deze betalingsmethode uit te voeren, verzendt PayPal vervolgens de gegevens naar Ratepay GmbH (Franklinstraße 28-29, 10587 Berlijn; "Ratepay") om het contract met u te kunnen uitvoeren met behulp van de geselecteerde betalingsmethode. Deze verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter b AVG. Ratepay kan een kredietcontrole uitvoeren op basis van wiskundig-statistische methoden (kans- of scorewaarden) met behulp van kredietbureaus volgens het proces dat hierboven al is beschreven. De gegevensverwerking dient voor een kredietcontrole voor het aangaan van een contract. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG vanuit ons doorslaggevend legitiem belang bij bescherming tegen wanbetaling als Ratepay vooraf betaalt. Meer informatie over gegevensbescherming en welke kredietbureaus Ratpay gebruiken, vindt u op https://www.ratepay.com/legal-


payment-dataprivacy/ en https://www.ratepay.com/legal-payment-creditagencies/ .

 

Meer informatie over gegevensverwerking bij het gebruik van PayPal vindt u in de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaring op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-ful l.

 

Gebruik van de betalingsdienstaanbieder Stripe

Wij gebruiken op onze website de betalingsdienst Stripe van Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland). De gegevensverwerking heeft tot doel u een betaling via de betalingsdienst te kunnen aanbieden. Door Stripe te selecteren en te gebruiken, worden de gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking naar Stripe verzonden om het contract met u te kunnen uitvoeren met behulp van de geselecteerde betalingsmethode. Deze verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter b AVG.

Stripe behoudt zich het recht voor om, indien nodig, een kredietrapport te verkrijgen op basis van wiskundig-statistische processen met behulp van kredietbureaus. Voor dit doel verzendt Stripe de persoonsgegevens die nodig zijn voor een kredietcontrole aan een kredietbureau en gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling voor een afgewogen beslissing over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (scorewaarden) bevatten, die worden berekend op basis van wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische methoden en die onder meer adresgegevens bevatten. Uw zorgen worden behandeld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De gegevensverwerking dient voor een kredietcontrole voor het aangaan van een contract. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij bescherming tegen wanbetaling als Stripe vooraf betaalt.

U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG door Stripe hiervan op de hoogte te stellen. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract met de door u gewenste betaalmethode. Niet terbeschikkingstelling betekent dat de overeenkomst niet kan worden gesloten met de door u gekozen betaalwijze.

Alle Stripe-transacties zijn onderworpen aan het Stripe-privacybeleid. Deze vindt u op https://stripe.com/de/privacy

 

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker worden opgeslagen. Als een gebruiker een website oproept, kan een cookie op het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser duidelijk kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.

 

Cookies worden op uw computer opgeslagen. Daarom heeft u volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u op de hoogte worden gesteld voordat cookies worden geplaatst en kunt u individueel beslissen of u ze accepteert en de opslag van cookies en de overdracht van de gegevens die ze bevatten voorkomen. Cookies die al zijn opgeslagen, kunnen op elk moment worden verwijderd. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

 

Via onderstaande links kunt u lezen hoe u cookies kunt beheren (ook deactiveren) in de belangrijkste browsers:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/de-de/microsoft-edge/cookies-in-microsoft-edge-lB6schen-63947406-40ac-c3b8-57b9 - 2a946a29ae09

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-allow-and-reject

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

 

Technisch noodzakelijke cookies

Tenzij hieronder anders vermeld in de gegevensbeschermingsverklaring, gebruiken we deze technisch noodzakelijke cookies alleen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat om uw browser te herkennen, zelfs nadat u van pagina bent veranderd, en om u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawisseling wordt herkend.

 

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op artikel 25 (2) TTDSG. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt f AVG, vanuit ons doorslaggevend legitiem belang bij het garanderen van de optimale functionaliteit van de website en een gebruiksvriendelijke en effectieve vormgeving van ons aanbod.

U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

 

Gebruik van GDPR Juridische Cookie

Op onze website gebruiken we de toestemmingsbeheertool GDPR Legal Cookie van beeclever GmbH (Universitätsstraße 3, 56070 Koblenz a. Rh.; "beeclever"). De tool stelt u in staat toestemming te geven voor gegevensverwerking via de website, in het bijzonder het plaatsen van cookies, en gebruik te maken van uw herroepingsrecht voor reeds gegeven toestemming.

De gegevensverwerking heeft tot doel de noodzakelijke toestemming voor de gegevensverwerking te verkrijgen en te documenteren en daarmee te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Er kunnen cookies worden gebruikt. De volgende informatie kan onder andere worden verzameld en verzonden naar beeclever: geanonimiseerd IP-adres, datum en tijd van toestemming, URL van waaruit de toestemming is verzonden, anoniem, willekeurig, gecodeerde sleutel, toestemmingsstatus. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan andere derden.

De gegevensverwerking vindt plaats om te voldoen aan een wettelijke verplichting op basis van artikel 6, lid 1, onder c), AVG.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming bij beeclever vindt u op: https://gdpr-legal-cookie.com/pages/terms-conditions en op https://gdpr-legal-cookie.com/pages/datenschutzerklarung.

 

Analyse van het volgen van advertenties

Gebruik van Google Analytics

Wij gebruiken op onze website de webanalysedienst Google Analytics van Google Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google").


De gegevensverwerking dient voor de analyse van deze website en zijn bezoekers en voor marketing- en reclamedoeleinden. Voor dit doel zal Google de in opdracht van de exploitant van deze website verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. De volgende informatie kan onder meer worden verzameld: IP-adres, datum en tijd van de paginaweergave, klikpad, informatie over de browser die u gebruikt en het apparaat dat u gebruikt (apparaat), bezochte pagina's, referrer-URL (website van waaruit u onze website hebt bezocht), locatiegegevens, aankoopactiviteiten. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën zoals cookies, webopslag in de browser en trackingpixels, die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De op deze manier gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit voor de VS, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Google heeft zich gecertificeerd volgens de TADPF en is daarmee verplicht om te voldoen aan de Europese principes voor gegevensbescherming.

Zowel Google als Amerikaanse overheidsinstanties hebben toegang tot uw gegevens. Uw gegevens kunnen door Google worden gekoppeld aan andere gegevens, zoals uw zoekgeschiedenis, uw persoonlijke accounts, uw gebruiksgegevens van andere apparaten en alle andere gegevens die Google over u heeft.

Op deze website is IP-anonimisering geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google vooraf ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij een op behoeften gebaseerde en gerichte vormgeving van de website. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

U kunt voorkomen dat de door Google Analytics gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (inclusief uw IP-adres) naar Google worden verzonden en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Om het verzamelen en opslaan van gegevens door Google Analytics op verschillende apparaten te voorkomen, kunt u een opt-out-cookie instellen. Opt-out-cookies voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. U moet zich afmelden op alle systemen en apparaten die hiervoor worden gebruikt om volledig effect te hebben. Als u de opt-out-cookie verwijdert, worden er opnieuw verzoeken naar Google verzonden. Als u hier klikt, wordt de opt-out-cookie geplaatst: Google Analytics uitschakelen .

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/de.html of op https://www.google.de/intl/de/policies/ en op https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de .

 

Gebruik van GoogleAnalytics 4

Wij gebruiken op onze website de webanalysedienst Google Analytics van Google Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google").

De gegevensverwerking dient voor de analyse van deze website en zijn bezoekers en voor marketing- en reclamedoeleinden. Voor dit doel zal Google de in opdracht van de exploitant van deze website verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren.

De volgende informatie kan onder meer worden verzameld: IP-adres, datum en tijd van de paginaweergave, klikpad, informatie over de browser die u gebruikt en het apparaat dat u gebruikt (apparaat), bezochte pagina's, referrer-URL (website van waaruit u onze website hebt bezocht), locatiegegevens, aankoopactiviteiten. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Google maakt gebruik van technologieën zoals cookies, webopslag in de browser en trackingpixels, die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De op deze manier gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit voor de VS, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Google heeft zich gecertificeerd volgens de TADPF en is daarmee verplicht om te voldoen aan de Europese principes voor gegevensbescherming. Zowel Google als Amerikaanse overheidsinstanties hebben toegang tot uw gegevens. Uw gegevens kunnen door Google worden gekoppeld aan andere gegevens, zoals uw zoekgeschiedenis, uw persoonlijke accounts, uw gebruiksgegevens van andere apparaten en alle andere gegevens die Google over u heeft.

Bij het gebruik van Google Analytics 4 wordt het door uw website verzonden IP-adres automatisch verzameld en in geanonimiseerde vorm verwerkt. Het IP-adres wordt vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij een op behoeften gebaseerde en gerichte vormgeving van de website. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

U kunt voorkomen dat de door Google Analytics gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (inclusief uw IP-adres) naar Google worden verzonden en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Om het verzamelen en opslaan van gegevens door Google Analytics op verschillende apparaten te voorkomen, kunt u een opt-out-cookie instellen. Opt-out-cookies voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. U moet zich afmelden op alle systemen en apparaten die hiervoor worden gebruikt om volledig effect te hebben. Als u de opt-out-cookie verwijdert, worden er opnieuw verzoeken naar Google verzonden. Als u hier klikt, wordt de opt-out-cookie geplaatst: Google Analytics uitschakelen .

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://policies.google.com/technologies/partner-sites en op https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de .

 

De Facebook-pixel gebruiken

We gebruiken de remarketingfunctie "Custom Audiences" van Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland "Facebook") op onze website.

Meta Platforms Ireland en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verzamelen van uw gegevens die plaatsvindt wanneer de dienst is geïntegreerd en de overdracht van deze gegevens aan Facebook. Dit is gebaseerd op een overeenkomst tussen ons en Meta Platforms Ireland over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens, waarin de respectieve verantwoordelijkheden zijn gedefinieerd. De overeenkomst is beschikbaar op https://www.facebook.com/legal/controller_addendum . Volgens dit zijn wij in het bijzonder verantwoordelijk voor het nakomen van de informatieverplichtingen volgens artikel 13, 14 AVG, voor het naleven van de beveiligingsvereisten van artikel 32 AVG met betrekking tot de correcte technische implementatie en configuratie van de dienst en voor het nakomen van de verplichtingen volgens artikel 33, 34 AVG, voor zover een schending van de bescherming van persoonsgegevens onze verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over gezamenlijke verwerking beïnvloedt. Meta Platforms Ireland is verantwoordelijk voor het mogelijk maken van de rechten van betrokkenen in overeenstemming met artikel 15 - 20 AVG, het voldoen aan de beveiligingsvereisten van artikel 32 AVG met betrekking tot de beveiliging van de dienst en de verplichtingen op grond van artikel 33, 34 AVG, voor zover een schending van de bescherming van persoonsgegevens in strijd is met de verplichtingen van


Meta Platforms Ireland onder de gezamenlijke verwerkingsovereenkomst.

Het doel van de applicatie is om bezoekers van de website te targeten met op interesses gebaseerde advertenties op het sociale netwerk Facebook. Hiervoor is de Facebook-remarketingtag op de website geïmplementeerd. Deze tag wordt gebruikt om een ​​directe verbinding met de Facebook-servers tot stand te brengen wanneer u de website bezoekt. Hierdoor wordt aan de Facebook-server doorgegeven welke van onze pagina's u hebt bezocht. Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Als u het sociale netwerk Facebook bezoekt, krijgt u gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde Facebook-advertenties te zien.

Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit voor de VS, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Meta heeft zich gecertificeerd volgens de TADPF en is daarmee verplicht om te voldoen aan de Europese principes voor gegevensbescherming.

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt de remarketingfunctie voor aangepaste doelgroepen hier uitschakelen.

Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, uw rechten in dit verband en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/ .

 

Gebruik van Google Ads-conversietracking

Wij gebruiken op onze website het online-reclameprogramma "Google Ads" en in dit verband Conversion-Tracking (bezoekevaluatie). Google Conversion Tracking is een analyseservice die wordt aangeboden door Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland).

Als u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt er een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheidsduur, bevatten geen persoonsgegevens en worden dus niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar deze pagina bent doorgestuurd. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Als gevolg hiervan kunnen cookies op geen enkele manier worden gevolgd via de websites van Ads-klanten.

De informatie die wordt verkregen met behulp van de conversiecookie wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en is omgeleid naar een pagina met een conversion-tracking-tag. We ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Uw gegevens kunnen worden overgebracht naar de servers van Google LLC in de VS. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit voor de VS, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Google heeft zich gecertificeerd volgens de TADPF en is daarmee verplicht om te voldoen aan de Europese principes voor gegevensbescherming.

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

U kunt gepersonaliseerde advertenties voor u deactiveren in de instellingen voor advertenties bij Google. Instructies hiervoor vindt u op https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de

Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door externe aanbieders voorkomen door de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative op https://www.networkadvertising.org/choices/ op te roepen en de daar gegeven aanvullende opt-out-informatie te implementeren. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

Ga voor meer informatie en het privacybeleid van Google naar: https://www.google.de/policies/privacy/

 

Gebruik van Google AdSense

We gebruiken de AdSense-functie van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) op onze website.

De gegevensverwerking heeft tot doel advertentieruimte op de website te verhuren en de bezoekers van de website te targeten met op interesses gebaseerde advertenties. Met deze functie krijgen bezoekers van de website van de aanbieder gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde advertenties van het Google Display Netwerk te zien. Google gebruikt cookies die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit voor de VS, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Google heeft zich gecertificeerd volgens de TADPF en is daarmee verplicht om te voldoen aan de Europese principes voor gegevensbescherming. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres combineren met andere gegevens van Google.

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

U kunt het gebruik van cookies door Google permanent uitschakelen door de onderstaande link te volgen en de daar beschikbare plug-in te downloaden en te installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de . Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door externe aanbieders voorkomen door de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative op https://www.networkadvertising.org/choices/ op te roepen en de daar gegeven aanvullende opt-out-informatie te implementeren. Ga voor meer informatie en het privacybeleid van Google naar: https://www.google.com/policies/technologies/ads/ en https://www.google.de/policies/privacy/

 

Gebruik van de remarketing- of "Similar Audiences"-functie van Google Inc.

We gebruiken op onze website de remarketing- of "soortgelijke doelgroepen"-functie van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland).

De applicatie dient voor het analyseren van bezoekersgedrag en bezoekersinteresses. Google gebruikt cookies om de analyse van het gebruik van de website uit te voeren, wat de basis vormt voor het maken van op interesses gebaseerde advertenties. Via de cookies worden zowel bezoek aan de website als anonieme gegevens over het gebruik van de website bijgehouden. Er worden geen persoonsgegevens van bezoekers van de website opgeslagen. Als u vervolgens een andere website in het Google Display Netwerk bezoekt, krijgt u advertenties te zien die hoogstwaarschijnlijk rekening houden met eerder bezochte product- en informatiegebieden.

Uw gegevens kunnen worden verzonden naar de servers van Google LLC in de VS. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit voor de VS, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Google heeft zich gecertificeerd volgens de TADPF en is daarmee verplicht om te voldoen aan de Europese principes voor gegevensbescherming.

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

U kunt het gebruik van cookies door Google permanent uitschakelen door onderstaande link te volgen


Download en installeer de meegeleverde plug-in: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de

Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door externe aanbieders voorkomen door de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative op https://www.networkadvertising.org/choices/ op te roepen en de daar gegeven aanvullende opt-out-informatie te implementeren.

Meer informatie over Google Remarketing en de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaring vindt u op: https://www.google.com/privacy/ads/

 

Plug-ins en diversen

Gebruik van Google Tagmanager

We gebruiken de Google Tag Manager van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google") op onze website.

Deze applicatie beheert JavaScript-tags en HTML-tags die met name worden gebruikt om tracking- en analysetools te implementeren. De gegevensverwerking dient voor het op behoeften afgestemde ontwerp en de optimalisatie van onze website.

De Google Tag Manager slaat zelf geen cookies op, noch worden hierdoor persoonsgegevens verwerkt. Het maakt het echter mogelijk om extra tags te activeren die persoonlijke gegevens kunnen verzamelen en verwerken.

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u hier .

 

Gebruik van sociale plug-ins

We gebruiken plug-ins van sociale netwerken op onze website. De integratie van social plug-ins en de daarbij plaatsvindende gegevensverwerking dienen om de reclame voor onze producten te optimaliseren.

Wanneer sociale plug-ins zijn geïntegreerd, wordt er een verbinding tot stand gebracht tussen uw computer en de servers van de aanbieder van het sociale netwerk en wordt de plug-in op de pagina weergegeven door uw browser hiervan op de hoogte te stellen, voor zover u hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd. Zowel uw IP-adres als de informatie over welke van onze pagina's u hebt bezocht, worden naar de server van de provider verzonden. Dit geldt ongeacht of u geregistreerd of ingelogd bent op het sociale netwerk. Verzending vindt ook plaats voor gebruikers die niet zijn geregistreerd of niet zijn ingelogd. Als u tegelijkertijd bent verbonden met een of meer van uw sociale netwerkaccounts, kan de verzamelde informatie ook worden toegewezen aan uw overeenkomstige profielen. Bij gebruik van de plug-in-functies (bijvoorbeeld door op de knop te drukken) wordt deze informatie ook aan uw gebruikersaccount toegewezen.

U kunt deze toewijzing voorkomen door uit te loggen bij uw sociale media-accounts voordat u onze website bezoekt en voordat u de knoppen activeert.

Cookies of vergelijkbare technologieën worden gebruikt met uw toestemming op basis van artikel 25 (1) zin 1 TTDSG in combinatie met artikel 6 (1) (a) AVG. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt op basis van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.

De hieronder genoemde sociale netwerken zijn met behulp van sociale plug-ins in onze website geïntegreerd. Meer informatie over de reikwijdte en het doel van het verzamelen en gebruiken van de gegevens, evenals uw rechten in dit verband en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de gekoppelde gegevensbeschermingsverklaringen van de aanbieders.

 

Facebook van Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland)

Meta Platforms Ireland en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verzamelen van uw gegevens die plaatsvindt wanneer de dienst is geïntegreerd en de overdracht van deze gegevens aan Facebook. Dit is gebaseerd op een overeenkomst tussen ons en Meta Platforms Ireland over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens, waarin de respectieve verantwoordelijkheden zijn gedefinieerd. De overeenkomst is beschikbaar op https://www.facebook.com/legal/controller_addendum . Volgens dit zijn wij in het bijzonder verantwoordelijk voor het nakomen van de informatieverplichtingen volgens artikel 13, 14 AVG, voor het naleven van de beveiligingsvereisten van artikel 32 AVG met betrekking tot de correcte technische implementatie en configuratie van de dienst en voor het nakomen van de verplichtingen volgens artikel 33, 34 AVG, voor zover een schending van de bescherming van persoonsgegevens onze verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over gezamenlijke verwerking beïnvloedt. Meta Platforms Ireland is verantwoordelijk voor het mogelijk maken van de rechten van betrokkenen in overeenstemming met de artikelen 15 - 20 AVG, het voldoen aan de beveiligingsvereisten van artikel 32 AVG met betrekking tot de beveiliging van de dienst en de verplichtingen uit hoofde van de artikelen 33, 34 AVG, voor zover een schending van de bescherming van persoonsgegevens van invloed is op de verplichtingen van Meta Platforms Ireland onder de gezamenlijke verwerkingsovereenkomst.

Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit voor de VS, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Meta heeft zich gecertificeerd volgens de TADPF en is daarmee verplicht om te voldoen aan de Europese principes voor gegevensbescherming.

Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, uw rechten in dit verband en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/ .

 

Instagram van Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland): https://help.instagram.com/155833707900388

Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit voor de VS, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Meta heeft zich gecertificeerd volgens de TADPF en is daarmee verplicht om te voldoen aan de Europese principes voor gegevensbescherming.

 

Gebruik van Google Maps

We gebruiken de functie voor het integreren van Google Maps-kaarten van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google") op onze website.

De functie maakt de visuele weergave van geografische informatie en interactieve kaarten mogelijk. Google verzamelt, verwerkt en gebruikt ook gegevens van bezoekers van de website wanneer de pagina's worden opgeroepen waarin Google Maps is geïntegreerd.

Uw gegevens kunnen ook naar de VS worden verzonden. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit voor de VS, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Google heeft zich gecertificeerd volgens de TADPF en is daarmee verplicht om te voldoen aan de Europese principes voor gegevensbescherming.

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij een op behoeften gebaseerde en gerichte vormgeving van de website. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Google, zie het privacybeleid van Google op https://www.google.com/privacypolicy.htm l. Daar kunt u ook uw instellingen in het gegevensbeschermingscentrum wijzigen, zodat u uw door Google verwerkte gegevens kunt beheren en beschermen.


Gebruik van YouTube

We gebruiken de functie voor het insluiten van YouTube-video's van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "YouTube") op onze website. YouTube is een bedrijf dat is aangesloten bij Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google").

De functie toont video's die op YouTube zijn opgeslagen in een iFrame op de website. De optie "Uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" is geactiveerd. Als gevolg hiervan slaat YouTube geen informatie op over bezoekers van de website. Alleen wanneer u een video bekijkt, wordt informatie hierover naar YouTube verzonden en daar opgeslagen. Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit voor de VS, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). YouTube heeft zich gecertificeerd volgens de TADPF en is daarmee verplicht om te voldoen aan de Europese principes voor gegevensbescherming.

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij een op behoeften gebaseerde en gerichte vormgeving van de website. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door YouTube en Google, uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van YouTube op https://www.youtube.com/t/privacy .

 

Gebruik van Google-lettertypen

We gebruiken Google Fonts van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google") op onze website. De gegevensverwerking dient voor de uniforme weergave van lettertypen op onze website. Om de lettertypen te laden, wordt bij het oproepen van de pagina een verbinding met de servers van Google tot stand gebracht. Hier kunnen cookies worden gebruikt. Hierbij wordt onder andere uw IP-adres en informatie over de door u gebruikte browser verwerkt en aan Google doorgegeven. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan uw Google-account.

Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit voor de VS, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Google heeft zich gecertificeerd volgens de TADPF en is daarmee verplicht om te voldoen aan de Europese principes voor gegevensbescherming.

Cookies of vergelijkbare technologieën worden gebruikt met uw toestemming op basis van artikel 25 (1) zin 1 TTDSG in combinatie met artikel 6 (1) (a) AVG. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt op basis van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.

Meer informatie over gegevensverwerking en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/ en op https://developers.google.com/fonts/faq .

 

Rechten van betrokkenen en bewaartermijn

Duur van opslag

Na voltooiing van het contract worden de gegevens in eerste instantie voor de duur van de garantieperiode opgeslagen, daarna met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, in het bijzonder het belasting- en handelsrecht, en na afloop van de periode gewist, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

 

rechten van de betrokkene

Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, hebt u op grond van artikel 15 tot 20 AVG de volgende rechten: recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid.

Bovendien heeft u volgens artikel 21, lid 1 AVG het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van artikel 6, lid 1 f AVG en tegen verwerking met het oog op directe reclame.

 

Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit

Volgens artikel 77 AVG heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet rechtmatig worden verwerkt.

 

U kunt onder andere een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit die voor ons verantwoordelijk is, die u kunt bereiken onder de volgende contactgegevens:

 

Beiers Staatsbureau voor toezicht op gegevensbescherming (BayLDA) Promenade 18

91522 Ansbach

Telefoon: +49 981 1800930

Telefax: +49 981 180093800

E-mail: poststelle@lda.bayern.de

 

Recht van bezwaar

Als de hier vermelde verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f AVG, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen deze verwerking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie met ingang voor de toekomst.

Nadat bezwaar is gemaakt, wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij we dwingende legitieme redenen voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

 

laatste update: 13.07.2023