De productie van producten van Max Wagner GmbH (ROLLINK) wordt voortdurend gecontroleerd. De respectieve grondstoffen en accessoires worden ook streng gecontroleerd voordat ze worden gebruikt. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben over een product van Max Wagner GmbH (ROLLINK), dan vragen wij u rekening te houden met het volgende.

 

 

De Max Wagner GmbH GMBH (ROLLINK) garantieperiode voor de series VEGA II, EARTH en AURA 3 jaar, voor VEGA360 5 jaar en voor onze accessoires 2 jaar en geldt met inachtneming van de volgende bepalingen: Klachten kunnen alleen worden ingediend over materiaalfouten en defecten veroorzaakt door slecht vakmanschap. Schade veroorzaakt door ondeskundige behandeling, overbelasting, ongevallen, zuren/chemische oplosmiddelen, extreme temperaturen, water, normale slijtage als gevolg van gebruik, of onoordeelkundig transport door derden, etc. kan begrijpelijkerwijs niet worden herkend. Bij gebrekkige goederen bestaat er een recht op reclame binnen de wettelijke termijnen.

 

 

Uw garantieperiode begint op de datum van aankoop van het betreffende product. Dit kan een kassabon zijn of een online factuur van een van onze dealers, maar ook een factuur van onze winkel. Tijdens de garantieperiode is uw dealer uw aanspreekpunt bij schade. Hij zal uw problemen kunnen oplossen. Om organisatorische redenen moeten klachten via de handel worden afgehandeld, tenzij ze rechtstreeks via onze winkel zijn gegaan. Voor vragen kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met ons hoofdkantoor via ons contactformulier. Wij gaan graag met uw probleem aan de slag en zoeken naar een bevredigende oplossing.

 

 

Graag willen wij u de volgende aanbevelingen meegeven: Controleer na elke reis al uw bagage op schade in de bagageafhaalruimte. Indien u transportschade constateert, klaag dan direct mondeling en schriftelijk bij de informatiebalie van uw vervoerder en laat deze schade schriftelijk bevestigen. Meldt u een schade direct aan de verantwoordelijke vervoerder, dan kunt u doorgaans rekenen op een snelle en ruime afhandeling. Om uw claims succesvol te kunnen doen gelden, zal uw vakhandelaar u zeker helpen bij het opstellen van een deskundig oordeel/kostenraming. Sluit indien mogelijk ook een aanvullende bagageverzekering af.