Volgens § 5 TMG:G:

Max Wagner GmbH
Naar de Brandler Buhl 33
82393 Iffeldorf

Vertegenwoordigd door:

Max Wagner

Contact:

Telefoon: +49(0)176-61319930
E-mail: info@rollink-koffer.de

 

Invoer registreren:

Inschrijving in het handelsregister.

Registratierechtbank: Arrondissementsrechtbank München

Registratienummer: HRB225043

Btw-identificatienummer volgens 27a btw-wet:z:

VK 305672351

 

 

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS)::

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Ons e-mailadres vindt u hierboven in het impressum.

We zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voordat

deelnemen aan de consumentenarbitragecommissie.

 

Aansprakelijkheid voor inhoude

Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met het algemene recht in overeenstemming met artikel 7 (1) TMG. Volgens 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om verzonden of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten.inweisen.

Verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven onaangetast. Aansprakelijkheid ter zake is echter pas mogelijk vanaf het moment dat bekend is met een concrete overtreding van de wet. Zodra we op de hoogte zijn van overtredingen van de wet, zullen we deze inhoud onmiddellijk verwijderen.en.

 

Aansprakelijkheid voor linkss

Ons aanbod bevat links naar externe websites waarop wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. De respectievelijke aanbieder of exploitant van de pagina's is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina's. De gelinkte pagina's werden op het moment van linken gecontroleerd op mogelijke juridische overtredingen. Illegale inhoud was op het moment van linken niet herkenbaar.erkennbar.

Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concreet bewijs van een inbreuk. Zodra we op de hoogte zijn van wetsovertredingen, zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

 

auteursrechten

De inhoud en werken op deze pagina's die door de exploitanten van de site zijn gemaakt, zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor vermenigvuldiging, verwerking, distributie en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor privé, niet-commercieel gebruik.et.

Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Met name inhoud van derden is als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks kennis krijgen van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Zodra we op de hoogte zijn van wettelijke overtredingen, zullen we dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Bron: e-recht24.de