Herroeping

herroepingsrecht

Je hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft gekregen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons hiervan op de hoogte stellen

 

Max Wagner GmbH,
Naar Brandler Bühl 3,
82393 Iffeldorf,
Telefoon: +49(0)176-61319930,
E-mailadres:info@rollink-koffer.de

 

door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post of e-mail) van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen.

 

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.


Gevolgen van herroeping

Als je deze overeenkomst herroept, hebben we je alle betalingen betaald die we van je hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van het feit dat je een andere manier van levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaard levering die wordt aangeboden). door ons hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling zullen u in geen geval kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling totdat wij de geretourneerde goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U moet de goederen naar ons sturen of naar:

 

META Handelsgesellschaft mbH

Infanteriestraat 8

80797 München

 

Te retourneren of te overhandigen. De deadline is gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de periode van veertien dagen is verstreken.  U draagt de kosten voor het terugzenden van de goederen . U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

 

Waardebonnen:
Let op: Voorwaarden voor het inwisselen van vouchers: Als de respectieve minimale aankoopwaarde, die vereist is voor het toekennen van een voucher, vervolgens wordt onderboden door een retourzending, kan de voucher ook niet in aanmerking worden genomen voor de rest van de bestelling.

 

Opbrengst

30 dagen retourbeleid

Bij Rollink_Germany geniet je naast het wettelijk herroepingsrecht 30 dagen Rollink retourrecht. U kunt de ontvangen goederen zonder opgaaf van reden binnen 30 dagen retourneren door de goederen te retourneren. De deadline gaat in zodra de goederen zijn ontvangen. De terugkeer vindt plaats op uw kosten . De retourzending moet worden gestuurd naar:

Meta Handelsgesellschaft mbH, Infanteriestrasse 8, 80797 München

 

Gevolgen teruggeven

In het geval van een daadwerkelijke terugkeer, moeten de door beide partijen ontvangen diensten worden teruggegeven en moeten alle daaruit voortvloeiende voordelen worden ingeleverd. Bij verslechtering van het artikel en voor gebruiksdoeleinden (bijv. gebruiksvoordelen, geen of beschadigde originele verpakking) die niet of slechts gedeeltelijk of slechts in verslechterde staat kunnen worden geretourneerd, moet u ons een vergoeding voor de waarde betalen. Als u nog niet zeker weet of u de goederen wilt houden, behandel de goederen dan zoals u dat normaal in een winkel zou doen. Verplichtingen tot terugbetaling van betalingen moeten binnen 30 dagen worden nagekomen. De termijn begint voor u met de verzending van de goederen of de retouraanvraag, voor ons met de ontvangst.

 

Opmerkingen over retourverwerking

Voorkom schade en vervuiling. Stuur de goederen indien mogelijk naar ons terug in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Als u de originele verpakking niet meer heeft, gebruik dan een geschikte verpakking om voldoende bescherming tegen transportschade te garanderen.

Uitsluiting/verval van het herroepingsrecht

Overeenkomstig § 312g lid 2 BGB bestaat er geen herroepingsrecht voor overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op maat zijn gemaakt aan de persoonlijke behoeften van de consument en vervalt voortijdig voor overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden als de verzegeling na levering is verwijderd..