Colofon

Identificatie van de wettelijke aanbieder:

Max Wagner GmbH
deze vertegenwoordigde dd directeur Maximilian Wagner

Naar de Brandler Bühl 3
82393 Iffeldorf
Duitsland

Telefoon: +4917661319930
E-mail: info@rollink-koffer.de


Btw-nummer: DE305672351

ingeschreven in het handelsregister van de rechtbank van München
Handelsregisternummer HRB 225043




Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Insify B.V
Eenheidsplaats 2
60327
Frankfurt

Territoriale reikwijdte beroepsaansprakelijkheidsverzekering: Europa

Alternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (OS-platform), beschikbaar op
https://ec.europa.eu/odr .

We zijn niet bereid en niet verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor arbitragecommissies voor consumenten.